Plan Dnia

6.30 – 8.45 „Wszyscy są , witam Was…”

- czas na swobodną zabawę dzieci w kącikach tematycznych
- indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami
- ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem
- możliwość konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi)

8.45 – 9.00 Przygotowanie do śniadania

- trening czystości – nauka korzystania z nocnika i sedesu, wdrażanie elementów higieny osobistej

9.00 – 9.30 Śniadanie

- czynności higieniczne i pielęgnacyjne; nauka mycia ząbków

9.30 –11.00 „Bo fantazja jest od tego, aby bawić się na całego”
Zabawy edukacyjno-rozwojowe kształcące naturalne talenty dzieci

- zajęcia kształtujące motorykę małą i dużą
- zabawy plastyczne
- zajęcia muzyczne
- gry i zabawy ruchowe
- czytanie bajek
- własna aktywność dziecka

11.00 – 11.30 Czynności pielęgnacyjne i higieniczne

11.30 – 12.00 Obiad

12.00 – 13.40 „Ach śpij...” Drzemka – słuchanie muzyki relaksacyjnej

13.40 – 14.00 Przygotowanie do posiłku

14.00 – 14.30 Podwieczorek I

- czynności higieniczne i pielęgnacyjne, wdrażanie elementów higieny osobistej

14.30 – 15.30 Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15.30 – 16.00 Podwieczorek II

16.00 – 17.30 „Każdy jakieś hobby ma…”
Zabawy swobodne. Rozchodzenie się dzieci do domu.

- zabawy ruchowe
- zabawy w kącikach zainteresowań (układanki, rysowanki, zabawy konstrukcyjne)
- kontakty indywidualne z rodzicami (opiekunami prawnymi) w miarę zaistniałych potrzeb.


Przedszkolowo.pl logo