Oferta edukacyjna

W naszej pracy pedagogicznej realizujemy zadania wyznaczone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, obowiązującej od dnia 1 września 2009 roku i uszczegółowione w programie edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA PONADPROGRAMOWE

warsztaty plastyczne - pobudzają twórczą inwencję dziecka, rozbudzają jego wyobraźnię, doskonale wspomagają wszechstronny rozwój, dając mu możliwość poznania wielu ciekawych technik malarskich, właściwości profesjonalnych materiałów plastycznych oraz umiejętności ich zastosowania i łączenia. Dzieci mają okazję do twórczej aktywności doskonaląc umiejętność posługiwania się przyborami i technikami stosowanymi przez plastyków.
[/b]warsztaty i spotkania z teatrem[/b] - wyzwalają u dzieci wielostronną aktywność, pozwalają łączyć czynności umysłowe z działaniami manipulacyjno - ruchowymi i werbalnymi. Dzieci mają możliwość wyrażania się w różnych formach ekspresji: w mowie, ruchu, geście, rysunku, śpiewie. Pomagają dzieciom we wzmacnianiu pozytywnego obrazu samego siebie.
rytmika i zajęcia muzyczne - pozwalają na wprowadzenie dzieci w świat muzyki, rozbudzenie wrażliwości muzycznej i estetycznej dzieci, rozwijanie zamiłowania do śpiewu, muzyki, tańca oraz zaspokajanie potrzeby ruchu. Wpływają na rozwijanie słuchu muzycznego, kształcenie poczucia rytmu, poprawne śpiewanie piosenek, poprawne i estetyczne poruszanie się, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.
gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej - zapewnia harmonijny rozwój fizyczny oraz poprawę sprawności ruchowej dzieci. Zajęcia pomagają zapobiegać powstawaniu najczęściej spotykanych wad postawy, takich jak: okrągłe plecy, koślawe kolana, płaskostopie i boczne skrzywienie kręgosłupa.
zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju -wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka.
zajęcia glottodydaktyki - są przede wszystkim okazją do doskonałej zabawy, w trakcie której dzieci wzrokowo zapoznają się z poszczególnymi literkami, potem zgłoskami, sylabami, aż do pełnych wyrazów. Dzięki temu tzw. metodą ślizgu oswajają się ze światem słów pisanych, a nawet wyrabiają podstawową umiejętność czytania.
eksperymenty - zajęcia szeroko nawiązujące do nauk przyrodniczych i ścisłych. Dzieci maja okazję badać reakcje i zjawiska w bezpiecznych warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki oraz poddawać ich przebieg oraz wynik dokładnej i wnikliwej obserwacji.
zajęcia kulinarne - pod okiem dorosłych dzieci mają możliwość przygotowania pysznych, zdrowych potraw. Zajęcia są doskonałą okazją do przełamywania niechęci niejadków do nowych potraw; odkrywania nowych smaków, poznawania składników i kolejnych czynności potrzebnych do przygotowania ulubionych przekąsek. Ponadto w trakcie gotowania dzieci rozwijają wiedzę matematyczną: mierząc, ważąc i licząc.
zajęcia adaptacyjne - program adaptacyjny jest dobierany indywidualnie dla każdego dziecka. Głównym celem zajęć jest zminimalizowanie bólu rozstania dziecka z rodzicami poprzez działania zmierzające do szybszej i łagodniejszej adaptacji.
konsultacje logopedyczne - okazja by sprawdzić, czy mowa dziecka rozwija się prawidłowo. To tylko chwilowe problemy z wymową związane z wiekiem dziecka, czy potrzebna jest pomoc specjalisty?

ZAJĘCIA PONADPROGRAMOWE (DODATKOWO PŁATNE)
język angielski - uczymy dzieci nowego języka poprzez zabawy śpiewając anglojęzyczne piosenki, używając anglojęzycznych wyliczanek, stosując anglojęzyczne polecenia w trakcie gier i zabaw ruchowych.
ZUMBA- to zajęcia bezpieczne i skuteczne, mające na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka stwarzają atmosferę porywającą do zabawy.
zajęcia z logopedą- terapia indywidualna.
Przedszkolowo.pl logo